Servis

Pod rubriko servis razumemo upravljanje in vzdrževanje opreme, ki jo opredeljujemo v svojem prodajnem programu.

Sem upoštevamo: tehtnice, vakuumirne stroje, salamorezne stroje, mesoreznice, žage za kosti, zavijalne stroje, etiketirne stroje,kontrolne tehtnice in mnogo drugih.

Poudarek je na strojih, ki se uporabljajo v trgovinah, mesnicah in živilsko predelovalni industriji v celoti.