PERKO TEHTNICE d.o.o.

Družba Perko tehtnice d.o.o. Zalog 2, 4204 Golnik, je bila ustanovljena leta 2006 s preoblikovanjem podjetja Servis tehtnic Peter Perko s.p..

Servis tehtnic vseh blagovnih znamk sega v začetek v leta 1974.

Družba Perko tehtnice je specializirana za opremljanje trgovin, mesnic, predelovalne dejavnosti in pakiranja, ter skladiščnega poslovanja. Glavne smernice dejavnosti družbe so usmerjene v oskrbo slovenskega (hrvaškega in BiH) trga s kvalitetno, vzdržljivo in prilagodljivo opremo za tehtanje, pakiranje, predelavo mesa ter informacijske podpore za sledenje izdelkov, nadzor pretoka blaga in beleženje, ter analitične obdelave procesov, ki jih opravljamo s prodano tehnologijo.

TRGOVINSKA
OPREMA

Pod nazivom trgovinska oprema, predstavljamo trgovinske tehtnice vseh vrst, salamorezne stroje in pakirne stroje. Informacijska podpora temelji na aplikativni podpori trgovinskega poslovanja in komunikaciji tehtnice – računalniška obdelava.

OPREMA ZA
MESARJE

Pod nazivom oprema za mesarje, predstavljamo prodajne tehtnice, prevzemne, tehnološke in pakirne tehtnice, pakirne in vakumirne stroje, etiketirne stroje in informacijsko aplikativno podporo za sledenje izdelka (prevzem, delovni nalogi, statistika, transport), proizvodne procese, etiketiranje in transportno etiketiranje.

INDUSTRIJSKA
OPREMA

Pod nazivom industrijska oprema, predstavljamo tehtnice, prevzemne, tehnološke, števne in pakirne tehtnice, pakirne in vakumirne stroje, etiketirne stroje in informacijsko aplikativno podporo za sledenje izdelka (prevzem, delovni nalogi, statistika, transport), proizvodne procese, etiketiranje in transportno etiketiranje.

RAZVOJ
TEHNOLOGIJE

Pod nazivom Razvoj tehnologije, razvijamo in predstavljamo aplikativno podporo za proizvodno prodajne procese, ki jih potrebujejo naši kupci. Razvijajo se rešitve in informatizacijo celotnih proizvodnih sistemov in sistemov za upravljanje.